Hem

Det är många som gör det den 5 december. Riktigt hur många är det ingen som vet. Inte ens vi själva i 5i12-rörelsen. Och vi vet heller inte riktigt var.

En har blivit två. Två har blivit fyra. Fyra har blivit åtta. På många olika sätt och med olika medel. Runt om i landet. Vi är många som manifesterar mot främlingsfientlighet och rasism och för människors lika värde.

Upprop

Enligt en färsk rapport från UNHCR har antalet flyktingar det senaste decenniet ökat kraftigt och uppgår nu till över 70 miljoner människor och mer än hälften flyr i sitt eget land. Varje dag tvingas ca 40 000 människor att lämna sina hus och hem och hälften av alla flyktingar är barn. De flesta flyr till fattiga grannländer. Libanon tar idag emot flest flyktingar i världen per capita. Och orsakerna är fortfarande krig, konflikter, svält och naturkatastrofer. Enligt FN kommer dessutom antalet klimatflyktingar att öka kraftigt de kommande åren.

Bortom de ofattbara sifforna döljer sig enskilda och utsatta människors kamp för ett bättre liv. Treårige Aylan från Syrien som flöt iland på en turkisk turistort och Mohammed 13 år, som brännskadats och skriker ut sin smärta efter en turkisk flygbombning. Eller de 39 vietnameser som dog i en lastbilscontainer i London och som skulle bli ytterligare ett exempel på människohandel. Alla är enskilda tragedier som passerar revy i mediebruset och blir till ”volymer”, ”flöden”, och ”söktryck” i den allmänna debatten. Den handlar huvudsakligen om våra egna ekonomiska för- och nackdelar med invandring till Sverige. De humanitära skälen för asylinvandring har helt försvunnit och de partipolitiska utspelen blir alltfler och alltmer inhumana. Vi kan och måste bidra till att människor i nöd från andra länder överlever. 

Arbetskraftsinvandringen i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. Den var också avgörande för vår egen industris stora expansion på 50- och 60-talen. Utländsk arbetskraft var en förutsättning. Och det gäller även idag inom stora delar av välfärdssektorn. De största grupperna inom arbetskraftsinvandringen är lågutbildade bärplockare för sin egen försörjning och högutbildade IT-specialister från länder som själva har brist på just högutbildad arbetskraft.

Stora flyktingströmmar är ingen ny och oväntad företeelse. Bara för drygt hundra år sedan blev ca 1,2 miljoner svenskar invandare och även då flydde man från fattigdom och nöd till ett bättre liv i framförallt USA.  Även våra förfäder färdades i lastutrymmen på segelfartyg över Atlanten i hopp om en egen försörjning. 

Migrationen har funnits i årtusenden som en direkt följd av krig, konflikter, fattigdom, förföljelse och orättvisor. Den är, och har alltid varit ett uttryck för enskilda människors vilja och rätt att leva ett drägligt liv.  Mänskliga rättigheter, solidaritet och humanism måste ständigt försvaras och får inte bara bli honnörsord i den allmänna debatten. Det måste vara den värdegrund som migration och mottagande vilar på och som kännetecknar ett civiliserat samhälle.

Om

Mötesplatser och möten mellan människor är viktiga för att föra en demokratisk dialog och förändra beteenden och attityder. Manifestationer och insändare, seminarier och utbildning, skolinformation och kulturevenemang är exempel på  aktiviteter som vi arrangerar.

Den opinionsyttring som märks mest är givetvis vår nationella manifestationsdag den 5 december klockan fem i tolv. Sedan ett par år hålls nu också 5i12-manifestationer i riksdagen och EU-parlamentet. En resa i opinionsbildning från torget i Härnösand till EU-parlamentet i Bryssel. 

Vi tar bestämt avstånd från allt våld men ser gärna spektakulära aktioner. Alla våra initiativ grundar sig på principen om människors lika värde. Vi anser att många av orsakerna till den diskriminering som idag sker finns att söka i de maktstrukturer som finns i hela samhället.

Mycket av den dagliga diskrimineringen som sker i arbetslivet, bostadskön, banken eller i politiken är ”omedveten” och bottnar i de fördomar som vi alla har och som vi måste bli mer medvetna om. Därför måste både beteenden och attityder förändras. Det gäller inte minst politiker, företagsledare och andra personer i ledande ställning med stort inflytande.

kontakt

Mobil: 070-357 45 95

E-post: info@5i12.se

Adress: 5i12-centrum, Villavägen 29, 871 62 Härnösand.